Chuyển giao công nghệ là một khái niệm xuất hiện trong mấy thập niên gần đây và là vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế trên toàn cầu, đặc biệt là đối với những nước đang tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá như Việt Nam. Việc nghiên cứu, hoạch định chính sách, chiến lược để nâng cao hiệu quả trong tiếp nhận và ứng dụng công nghệ tiên tiến nước ngoài vào sản xuất trong nước; cũng như đưa công nghệ trong nước vào thực tiễn sản xuất ở từng ngành, từng lĩnh vực được coi là khâu then chốt, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

Với Hợp Nhất đơn vị danh tiếng chuyên cung cấp , tư vấn các giải pháp trong lĩnh vực công nghệ thông tin việc  chuyển giao công nghệ cũng được chú trọng. Bên cạnh việc tư vấn giải pháp Hợp Nhất luôn sẵn sàng chủ động cho quá trình triển khai, hướng dẫn và chuyển giao các công nghệ mới nhất cho đối tác.

Với muc tiêu:

– Tư vấn và giải pháp được đánh giá cao đáp ứng đúng nhu cầu của công việc

– Chuyển giao công nghệ trong vận hành và bảo trì hệ thống, nâng tầm kiểm soát cho doanh nghiệp.

– Xây dựng hệ thống đối tác cùng phát triển bền vững.