Chiến lược truyền thông – Marketing hiệu quả, sáng tạo để nâng tầm vị thế thương hiệu của Chủ đầu tư & dự án, thúc đẩy việc bán hàng. Đặc biệt kinh nghiệm Marketing thực chiến – cam kết KPIS giúp kiểm soát ngân sách MKT hiệu quả và “Đốt tiền đúng chỗ”.

Nghiên cứu và phân tích nhu cầu, mong muốn của khách hàng mục tiêu; tìm hiểu chiến lược marketing của các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc.

› Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể để nhanh chóng tiếp cận các khách hàng mục tiêu.

› Tối ưu chi phí Marketing và tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng, thúc đẩy doanh số bán hàng

  • Tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu (Branding), triển khai xây dựng concept sản phẩm và câu chuyện thương hiệu
  • Tư vấn giải pháp truyền thông tổng thể, lập kế hoạch và triển khai chi tiết theo từng giai đoạn
  • Lập & triển khai kế hoạch Marketing Push Sale
  • Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp
  • Quản lý và tối ưu hoá ngân sách marketing
  • Đo lường hiệu quả, báo cáo định kỳ
  • Tư vấn và xử lý khủng hoảng truyền thông giai đoạn tiền, trong, hậu bán hàng