Thông tin cơ bản

1. MARLAND CAM KẾT VỚI ĐỐI TÁC:

  • Thực hiện đúng Plan đã thống nhất và Hơn thế nữa.
  • Taget đúng khách hàng mục tiêu.
  • Chi phí hợp lý, không phát sinh phí trong suốt quá trình triển khai.
  • Phối hợp cùng Chủ đầu tư, Đơn vị phân phối để đảm bảo hiệu quả mỗi chiến dịch.

2. HÌNH THỨC HỢP TÁC:

  • Cam kết theo chỉ số Marketing: CPC/ CPM/ CPV (Đơn giá cố định).

3. Hotline tư vấn: 0901 74 1111