XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN VÀ QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG

  • Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh
  • Phân tích dự án: SWOT, USP
  • Thiết kế chiến lược/ Quy trình truyền thông theo mô hình AIDA.
  • Xây dựng chân dung khách hàng mục tiêu
  • Xây dựng kịch bản câu chuyện Truyền thông/ ĐỊnh vị hoặc Tái định vị thương hiệu dự án.
  • Thiết kế và sản xuất ấn phẩm truyền thông/ Quảng cáo: TVC, Key Visual, Banner, Logo, Website, Fanpage, Video, …
  • Thiết kế kế hoạch triển khai chi tiết: Kênh, Timeline, Ngân sách, KPIs mục tiêu
  • Xây dựng phương án Brands & Pushsale
  • Quản lý truyền thông/ Marketing của các đại lý phân phối
  • Đánh giá hiệu quả từng chiến dịch và phương án thay thế.
Gọi chúng tôi